Reč, mlčanie, pohyb, pokoj

Kong-an 59

Jedného dňa bol zenový majster Man Gong spolu so zenovým majstrom Jong Songom v chráme Son Ha Won v Soule.
Jong Song požiadal Man Gonga: „Daj mi jednu vetu bez reči, mlčania, pohybu a pokoja.“
Man Gong akoby nepočul.
„Nie je to mlčanie?“ spýtal sa Jong Song.
„Nie.“
Ostatní ľudia, ktorí tam boli prítomní, neboli schopní pochopiť, kto z nich mal pravdu. Neskôr sa zenový majster Džun Kang dopočul o tejto výmene a povedal: „Akoby sa obaja majstri bili a padli do blatistej vody.“
He Am to okomentoval: „Keby ma niekto požiadal o jednu vetu bez reči, mlčania, pohybu a pokoja, povedal by som: ‘Rozbitú misku nemožno vrátiť do jej pôvodného stavu.‘"

1. Čo je to mlčanie?
2. Niekto ťa požiada: „Daj mi jednu vetu bez reči, mlčania, pohybu a pokoja.“ Čo urobíš?
3. Zenový majster Man Gong povedal: „Nie.“ Čo to znamená?
4. Zenový majster Džun Kang povedal: „Akoby sa obaja majstri bili a padli do blatistej vody.“ Čo to znamená?
5. Zenový majster He Am povedal: „Keby ma niekto požiadal o jednu vetu bez reči, mlčania, pohybu a pokoja, povedal by som: ‘Rozbitú misku nemožno vrátiť do jej pôvodného stavu.‘„ Čo to znamená?

Komentár:

Všetci zenoví majstri spolu zápasia v bahne. Kde sú ich oči, nosy, ústa, ruky a nohy? Kto z nich je Man Gong? Kto z nich je Jong Song? Ktorý je Džun Kang? He Am? Nemožno ich rozlíšiť. Kto spôsobil chybu?
Obloha nikdy nehovorí: „Ja som obloha.“ Strom nikdy nehovorí: „Ja som strom.“ Pes len šteká: „Hav, hav.“ Ak otvoríš ústa, dostaneš tridsať rán. Ak neotvoríš ústa, aj tak dostaneš tridsať rán. Čo urobíš? Všetko to odlož. Ak si hladný/á, choď sa napiť chladnej vody.