Ko Bongove osvietenie

Kong-an 50

Jedného leta, než sa Ko Bong stal veľkým zenovým majstrom, sedel letné kjolče v chráme Tong Do Sa. To leto bolo veľmi horúce, preto mnohí účastníci ústrania neboli schopní zostať v meditačnej sále. Niektorí sedeli na verande, niektorí pod stromami, kým ďalší sedeli blízo potoka. Ko Bong sedel na akýchsi skalách pod veľkým stromom, odvážne udržiavajúc stopercentnú myseľ „neviem“. Na strome nad ním spievala cikáda. Ko Bong ju začul a myseľ sa mu náhle otvorila - dosiahol osvietenie. Udrel vejárom o skalu, a vejár sa roztrhol. „To je ono!“ zakričal, smejúc sa: „Ha, ha, ha, ha, ha, ha!!“

1. Ko Bong začul pieseň cikády a dosiahol osvietenie. Čo dosiahol?
2. Udrel vejárom o skalu, vejár sa roztrhol, a potom zakričal: „To je ono!“ Čo to znamená?
3. Silný smiech: „Ha, ha, ha, ha, ha, ha!!“ Čo to znamená?

Komentár:

Jedného dňa, niekedy pred týmto letným kjolče, navštívil Ko Bong chrám Tong Do Sa. Postavil sa pred bránu a zakričal: „Poďte sem, prosím vás, niekto a ostrihajte mi vlasy. Chcem sa stať mníchom.“ Jeho arogantné správanie rozhnevalo mnohých mníchov. Vzali palice a utekali ho zbiť. Ko Bong len povedal. „Môžete udrieť mojej telo, ale nemôžete udrieť moju myseľ. Ak ju udriete, stanem sa vaším žiakom.“ Ale žiaden mních nemohol jeho myseľ udrieť.
Inokedy zakričal pred chrámom Nam Dža Sa niečo podobné a mnoho mníchov sa opäť naštvalo a chcelo ho zbiť. Ko Bong sa ich opäť spýtal, či môže niekto udrieť jeho myseľ. Vtedy to začul zenový majster He Bong, a tak sa šiel na Ko Bonga pozrieť. Spýtal sa: „Akú má hmotnosť tvoja myseľ?“ Ko Bong nebol schopný odpovedať, preto si ostrihal všetky vlasy a stal sa mníchom.