„Práve taký, aký je“ je Budha

Kong-an 47

Kompas zenu hovorí:

Duch zostáva čistý a ľahký.
Šesť koreňov (zmysly) a šesť prachov (vnemy) sú odňaté a odhodené.
Pôvodné telo zostáva stále čisté.
Reč a telo mu nemôžu prekážať.
Pravá podstata je bez farby a je už dokonalou sférou.
Len bez myslenia „práve taký, aký je“ je Budha.

1. „Pôvodné telo zostáva stále čisté.“ Čo to znamená?
2. „Pravá podstata je bez farby.“ Čo to znamená?
3. „Len bez myslenia ‘taký, aký je‘ je Budha.“ Čo to znamená?

Komentár:

Všetko je už úplné, ale ľudské bytosti majú jedny ústa a dvoje oči. To je chyba. Ak nemáš šesť vedomí, sú vtedy stromy a skaly rovnaké alebo odlišné? Vidieť a počuť je už veľkou chybou. Nekontroluj, jednoducho to urob. Potom si lepší/ia než je Budha.

emailInterné záležitosti sanghy