Tri brány zenového majstra To Sola

Kong-an 43

Zenový majster To Sol mal tri brány:

1. Kosiť trávu nevedomosti a sedieť v meditácii znamená túžbu vidieť podstatu. Aká je teda teraz tvoja podstata?
2. Ty už chápeš podstatu a prechádzaš za život a smrť. Keď zomrieš, ako sa znovuzrodíš?
3. Ty si už dosiahol/a slobodu nad životom a smrťou a tiež si pochopil/a, kam sa vraciaš. Keď sa štyri prvky rozplynú, kam odídeš?

Komentár:

Prichádzať s prázdnymi rukami, odchádzať s prázdnymi rukami - to je ľudské. Čo sú to prázdne ruky? Odkiaľ tieto prázdne ruky prichádzajú? Kto ich vytvoril? Keď sa zjavuje myslenie, všetko sa zjavuje. Ak nebudeš myslieť, kde budeš? Všetko to odlož. Čo robíš práve teraz? Ak si smädný/á, choď sa napiť chladnej vody.