Energia je zen

Kong-an 36

Keď kráčaš, stojíš, sedíš, ležíš, rozprávaš, si ticho, pohybuješ sa, si stále pokojný/á, bez prerušenia, čo je to?
Jedna myseľ sú nekonečné kalpy.

1. Odkiaľ prichádzajú „stále“ a „vždy"?
2. „Jedna myseľ sú nekonečné kalpy.“ Sú nekonečné kalpy v mysli alebo mimo nej?
3. Čo je to jedna myseľ?
4. Čo sú to „nekonečné kalpy?“

Komentár:

Avatamsaka sútra hovorí: „Ak chceš dokonale pochopiť všetkých Budhov minulosti, prítomnosti a budúcnosti, musíš sa pozerať na podstatu celého vesmíru, ako by bol vytvorený mysľou samotnou.“ Ak nemáš myseľ, kde môže Budha prebývať? Kto prichádza? Kto odchádza? Ak sa „jedna myseľ“ stráca, kde je čas a priestor? Odlož to, potom je všetko jasné. Hora je modrá, voda tečie.