Nirvána a annutara samjak sambódhi

Kong-an 25

Sútra srdca hovorí, že nejestvuje poznanie, ani dosiahnutie ani nič k dosahovaniu. Ďalej hovorí: „Bódhisattva závisí na pradžňá páramite a ... prebýva v nirváne.“ Nakoniec hovorí: „V troch svetoch všetci Budhovia závisia na pradžňá páramite a dosahujú annutara samjak sambódhi.“

1. Čo je to nirvána?
2. Čo je to annutara samjak sambódhi?
3. Ak nejestvuje „poznanie, ani dosiahnutie ani nič k dosahovaniu", ako je možné, že všetci Budhovia dosahujú annutara samjak sambódhi?
4. "Bódhisattva závisí na pradžňá párarmíte a ... prebýva v nirváne.“ „Všetci Budhovia závisia na pradžňá páramite a dosahujú annutara samjak sambódhi.“ Ak si ty závislý na pradžňá páramite, čo dosahuješ?
5. Na čom si závislý/á?

Komentár:

„Forma je prázdnota a prázdnota je forma.“ Toto je svet protikladov. „Neexistuje forma. Neexistuje prázdnota.“ Toto je nirvána, absolútny svet. „Forma je forma. Prázdnota je prázdnota.“ Toto je annutara samjak sambódhi alebo úplný svet.
Sú rovnaké alebo odlišné? Ak nechápeš, musíš nájsť nejaké mäso a dať ho hladnému psovi. Tento pes ťa bude učiť skutočnému zmyslu Sútry srdca.

emailInterné záležitosti sanghy