Čo je to vhľad?

Kong-an 24

V théravádskom budhizme jestvujú tri druhy výcviku:
šíla - predpisy
samádhi - meditácia
pradžňá - múdrosť
Ak cvičíš tieto tri veci, získavaš vhľad do nestálosti, vhľad do nečistoty a vhľad do neosobnosti.

1. Čo je to vhľad do nestálosti?
2. Čo je to vhľad do nečistoty?
3. Čo je to vhľad do neosobnosti?
4. Existujú tri druhy vhľadu. Sú rovnaké, alebo odlišné?
5. Keď vidíš horu a rieku, aký je to vhľad?

Komentár:

Pes šteká: „Hav, hav!“. Kohút kikiríka: „Kikirikí!“ Tieto veci prechádzajú, alebo odchádzajú? Sú vnútri mysle alebo mimo nej, čisté alebo nečisté? Nič nevytváraj! Ak niečo vytváraš, strácaš svoj život. Si už úplný/á bez toho, že by si niečo vytváral.

emailInterné záležitosti sanghy