KATZ a BUM zenového majstra Han Ama

Kong-an 199

Zenový majster Han Am sedel na vysokej tribúne a mlčal. Potom zdvihol zenovú palicu a udrel trikrát o pódium, a potom trikrát zakričal: „KATZ!“ „Ak nájdete mŕtvoly Budhu a slávnych učiteľov v KATZ a BUM, vaša pôvodná tvár sa už zjavila,“ povedal zhromaždeniu. „Ak nenájdete, letíte do pekla ako šíp.“

1. Mlčanie, BUM a KATZ: sú totožné alebo odlišné?
2. Môžeš nájsť svoju pôvodnú tvár v KATZ alebo BUM?
3. Aký je zmysel vety „letieť do pekla ako šíp“?

Komentár:

Han Am vychádza z pekla. Zenová palica už zachránila všetky bytosti.