Zvuky smiechu

Kong-an 193

Báseň od zenového majstra Džun Kanga
Zenový majster Džun Kang zarecitoval zhromaždeniu túto báseň:

Keď sa pravdivo pozeráš na tento svet, všetko je práve také, aké je.
Ak sú tvoje oči ako oči Bódhidharmu,
potom je veľa smiechu a tanca!
Mesiac na oblohe je jasný.
Slnko a hviezdy sú veľmi tiché –
len zvuky smiechu napĺňajú údolie.


Potom ju okomentoval: „Každý počul tieto zvuky smiechu a dosiahol osvietenie.“

1. Aké sú oči podobné očiam Bódhidharmu?
2. Ak máš oči ako Bódhidharma, prečo je smiech a tanec?
3. Počul/a si zvuk smiechu, napĺňajúci údolie?

Komentár:

Veľký zlodej! Dávaj si pozor na svoje vrecká!!

emailInterné záležitosti sanghy