Slivkové kvety letia v snehu

Kong-an 189

Majster dharmy Han Jong Un zarecitoval báseň svojho osvietenia zenovému majstrovi Man Gongovi:

Koľko ľudí zostáva v sužujúcom sne?
Človek má všade svoj veľký pôvodný domov.
Jeden zvuk KATZ! pretína celý svet.
Slivkové kvety letia v snehu.

Man Gong odpovedal: „Slivkové kvety letia v snehu. Kde padajú slivkové kvety?“
„Korytnačie vlasy a králičí roh.“
Man Gong sa hlasito zasmial: „Ha, ha, ha!“ a spýtal sa zhromaždenia: „Čo to znamená?“
Jedna veľká mníška, Pop Hi Sunim, podišla vpred a povedala: „Sneh sa topí, vtedy sa zjavuje zem.“
„Dosiahla si zem,“ odpovedal jej Man Gong.

1. Kde má človek svoj veľký pôvodný domov?
2. „Slivkové kvety letia v snehu.“ Čo to znamená?
3. Man Gong sa spýtal, kde padajú slivkové kvety. Ako by si odpovedal/a?
4. Čo sú to korytnačie vlasy a králičí roh?
5. „Dosiahla si zem.“ Čo to znamená?

Komentár:

Zobuď sa, zobuď sa! Sneh je biely, zem je hnedá.