Báseň osvietenia

Kong-an 180

od zenového majstra Han Ama

Pripravovať ryžu nad ohňom, veľké prebudenie.
Pán prastarých budhov sa zjavuje veľmi jasne.
Ak sa ma niekto pýta, prečo prišiel Bódhidharma do Číny,
pod skalami zvuk tečúcej rieky nikdy nie je mokrý.

1. Čo dosiahol zenový majster Han Am?
2. Čo znamená: „Zvuk tečúcej rieky nikdy nie je mokrý“?

Komentár:

Modrá hora je vždy modrá. Veľké skaly sa nikdy nehýbu.