Štyri ročné obdobia

Kong-an 172

Báseň od zenového majstra Sung Sana

Kvety na jar.
V lete teplý vánok.
Listy na jeseň.
V zime čistý sneh.

Vari ma svet odhadzuje?
Vari ja odhadzujem svet?
Ležím v miestnosti dharmy.
O nič sa nestarám.

Po oblohe letia biele oblaky,
čistá voda tečie dole horou,
vietor cez pagodu:
celý svoj život odstupujem im.

1. Kto vytvoril štyri ročné obdobia?
2. Ty a tento svet, ste totožní alebo odlišní?
3. Akým spôsobom odstupuješ celý svoj život oblakom, vode a vetru?

Komentár:

Rotujúca Zem obieha okolo Slnka, pričom vytvára štyri ročné obdobia. Keby nebolo Slnko, štyri ročné obdobia by sa nikdy nezjavili. Ak nemáš myseľ, nemáš Zem ani Slnko. Existujú vtedy štyri ročné obdobia? Všetko to odlož, všetko to odlož! Ak nemáš nič, ľahni si a pospi si.