Vairočanov vrchol

Kong-an 162

Báseň od zenového majstra Man Gonga

Jeseň 1925.
Človek, šplhajúci sa do modrej oblohy.
Vairočanov vrchol je veľmi jasný –
pečať Východného oceánu.

1. Ako sa šplháš do modrej oblohy?
2. „Vairočanov vrchol je veľmi jasný.“ Čo to znamená?
3. Kde je pečať, ak nemáš Východný oceán?

Komentár:

Južná hora je telo, Severný oceán je tvár. Kráčajúc po oblohe, hrajúc sa s hviezdami.