Báseň na portrét zenového majstra Man Gonga

Kong-an 154

Nikdy ťa neopúšťam,
ty nikdy neopúšťaš mňa.
Predtým, než sa „ty“ a „ja“ zjavuje,
čo je to?

1. Kto je prvý, ty či ja?
2. Predtým, než sa zjavuje „ty“ a „ja“, čo?
3. Je zenový majster Man Gong na svojom portréte, či mimo neho?

Komentár:

Aká je tvoja pôvodná tvár pred slovami? Tu je tvoje jasné zrkadlo.