Báseň osvietenia zenového majstra Man Gonga

Kong-an 153

Keď zenový majster Man Gong vo veku dvadsaťšesť rokov dosiahol osvietenie, zložil nasledujúcu báseň:

Prázdna hora, skutočná energia bez času a priestoru.
Biely oblak a čistý vietor samy od seba prichádzajú a odchádzajú.
Prečo Bódhidharma prišiel do Číny?
Ráno kohút kikiríka,Slnko vychádza na východe.