Báseň osvietenia zenového majstra Man Gonga

Kong-an 153

Keď zenový majster Man Gong vo veku dvadsaťšesť rokov dosiahol osvietenie, zložil nasledujúcu báseň:

Prázdna hora, skutočná energia bez času a priestoru.
Biely oblak a čistý vietor samy od seba prichádzajú a odchádzajú.
Prečo Bódhidharma prišiel do Číny?
Ráno kohút kikiríka,Slnko vychádza na východe.

1. Čo znamená: „Prázdna hora, skutočná energia bez času a priestoru“?
2. Prečo Bódhidharma prišiel do Číny?
3. Prečo kohút kikiríka ráno o 3. hodine a Slnko vychádza o 7. hodine?

Komentár:

Mlčanie je lepšie než svätosť. Ak si unavený/á, choď do svojej izby a vyspi sa.