Báseň zenového majstra Man Gonga pre jeho učiteľa, zenového majstra Kjong Hoa

Kong-an 152

Prázdne zrkadlo je pôvodne nie-zrkadlo.
Zobuď sa, krava, neexistuje žiadna krava,
žiadne miesto, žiadna cesta.
Otvor oči: pitie a sex.

1. „Pôvodne nie-zrkadlo.“ Čo potom?
2. „Zobuď sa, krava, neexistuje žiadna krava.“ Čo potom?
3. „Žiadne miesto, žiadna cesta.“ Kde stojíš?
4. „Otvor oči: pitie a sex.“ Čo to znamená?

Komentár:

Všetko je slobodné: oči, uši, nos, jazyk, telo, myseľ. To je veľký človek.