Zdvihnúť jeden prst

Kong-an 146

Jedného dňa navštívil zenový majster Sol Bong pustovňu Kum Sun v chráme Džong He Sah a spýtal sa zenového majstra Man Gonga: „Budha zdvihol kvet. Čo to znamená?“
Man Gong zdvihol jeden prst.
Sol Bong sa mu uklonil.
„Čo si dosiahol?“ spýtal sa Man Gong.
Sol Bong odpovedal: „Druhá chyba nie je dovolená.“

1. Budha zdvihol kvet. Čo to znamená?
2. Man Gong zdvihol jeden prst. Čo to znamená?
3. Čo dosiahol Sol Bong?
4. Prečo Sol Bong povedal: „Druhá chyba nie je dovolená?“

Komentár:

Chyba, chyba, chyba. Kvet a prst sú veľmi jasné. Kvet je kvet, prst je prst.