Nový rok potkana

Kong-an 141

Na Nový rok potkana zaslal jeden laik list zenovému majstrovi Man Gongovi, v ktorom sa hovorilo: „Všetci hovoria: ‘Starý rok odchádza, nový rok prichádza. ‘Ja to nechápem. Starý rok a nový rok, čo to znamená?“
„Toto je Nový rok potkana“, odpovedal Man Gong.

1. Starý rok odchádza, nový rok prichádza. Odkiaľ prichádza? Kam odchádza?
2. Čo je to starý rok? Čo je to nový rok?
3. Čo je to Nový rok potkana?

Komentár:

Zajačie uši sú dlhé a jeho chvost je krátky.