Wei Sahnova krava

Kong-an 126

Zenový majster Džun Kang raz predniesol nasledujúcu reč dharmy: „Všetko má Budhovu podstatu. Ale Budhova podstata je pôvodne prázdna. Ako teda môže mať všetko Budhovu podstatu?“ Zhromaždenie mníchov mlčalo.
Pokračoval: „Dávno, pradávno povedal čínsky zenový majster Uei Sahn: ‘Keď zomriem, narodím sa ako krava v dome laika.’
Moja otázka teda je, ako ho nazvete? Je to Wei Sahn alebo krava?“