Wei Sahnova krava

Kong-an 126

Zenový majster Džun Kang raz predniesol nasledujúcu reč dharmy: „Všetko má Budhovu podstatu. Ale Budhova podstata je pôvodne prázdna. Ako teda môže mať všetko Budhovu podstatu?“ Zhromaždenie mníchov mlčalo.
Pokračoval: „Dávno, pradávno povedal čínsky zenový majster Uei Sahn: ‘Keď zomriem, narodím sa ako krava v dome laika.’
Moja otázka teda je, ako ho nazvete? Je to Wei Sahn alebo krava?“

1. Všetko má Budhovu podstatu. Ale Budhova podstata je pôvodne prázdna. Ako môže mať teda všetko Budhovu podstatu?
2. Keď Wei Sahn zomrie, stane sa kravou: ako by si ho v tom čase nazval/a, zenovým majstrom Wei Sahnom alebo kravou?

Komentár:

Čo teraz vidíš? Čo teraz počuješ? Všetko je pred tebou jasné.