Veľký chrám

Kong-an 122

Zenový majster Man Gong rozpovedal Hjo Bong Sunimovi takýto príbeh: „Dávno, pradávno zdvihol kráľ Nebies list trávy a položil ho opäť na zem. Potom povedal Šákjamunimu Budhovi: ‘Postavil som tu veľký chrám.’ Budha sa na to usmial.
„Takže, Hjo Bong, rozumieš tomu?“
Hjo Bong odpovedal zenovému majstrovi Man Gongovi, ktorý zatlieskal rukami, zasmial sa a povedal: „Skvelé, skvelé!“

1. „Postavil som tu veľký chrám.“ Čo to znamená?
2. Čo znamená Budhov úsmev?
3. Čo odpovedal Hjo Bong Sunim zenovému majstrovi Man Gongovi?

Komentár:

Všetko je dočasné. Načo stavať chrám? Ak dosiahneš „všetko je dočasné“, dosiahneš skutočný chrám.