Samádhi veľkého pokoja

Kong-an 115

Ktosi sa spýtal zenového majstra Hjang Goka: „Čo je to samádhi veľkého pokoja?“
„Pred dávnymi dobami vletel zlatý vták do Severky a stále nedostal žiadne správy“, bola jeho odpoveď.

1. Čo je to samádhi veľkého pokoja?
2. Čo znamená „žiadne správy“?

Komentár:

Otváraš ústa a strácaš jazyk.